Стойности за 1 дял за:
02 декември 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47548
1.56845
1.07412
Начало  >  Въпроси  >  Осигуряване в ДПФ

Какви видове пенсии мога да получавам от доброволен пенсионен фонд?

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава право на:

·   Лична пенсия за старост – доброволната пенсия може да започне да се изплаща при навършване на възрастта за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване. Доброволна пенсия може да се изплаща и пет години преди навършване на тази възраст. Пример: пенсиониращите се при трета категория труд през 2003 г. могат да получават доброволна пенсия при 52 години за жените и 57 години за мъжете.

·   Лична пенсия за инвалидност – доброволната пенсия се изплаща за срока на инвалидизиране, определен от съответната лекарска комисия.

·   Еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер.