Стойности за 1 дял за:
02 декември 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47548
1.56845
1.07412
Начало  >  Въпроси  >  Осигуряване в ДПФ

Как започва осигуряването за доброволна пенсия?

·   Лицето подписва осигурителен договор - образец с пенсионната компания. Лицето трябва да предостави копие от договора на счетоводството на фирмата, когато желае неговият работодател да превежда вноските му за доброволна пенсия.
 
·   Договорът влиза в сила след превеждане на първата вноска.