A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
16 май 2022 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53456
1.58660
1.12888
Начало  >  Въпроси  >  Често задавани въпроси

Защо беше въведено допълнителното задължително пенсионно осигуряване в професионални и универсални пенсионни фондове?

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се извършва в две разновидности - осигуряване в професионален пенсионен фонд и осигуряване в Универсален пенсионен фонд. То има за цел да създаде пряка връзка между размера на допълнителната пенсия на осигуреното лице и осигурителните му вноски в негова полза през годините, които се е трудил. По този начин размерът на допълнителната пенсия зависи от трудовото възнаграждение на осигуреното лице през всичките години, за които е бил осигуряван.