A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
31 март 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.52230
1.54090
1.10812
Начало  >  Въпроси  >  Често задавани въпроси

Как да пресметна доходността си?

От 01 Юли 2004 година активите на пенсионните фондове в България се оценяват ежедневно и се изчисляват паралелно в левове и брой счетоводни дялове. С ежедневната промяна на стойността на един дял вследствие на инвестиране на активите на пенсионните фондове се актуализира и натрупаната сума по индивидуалните партиди на осигурените лица, която представлява броят на натрупаните дялове умножена по цената на един счетоводен дял за съответния ден.

Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден и се обявява от пенсионноосигурителните дружества до 18 ч. на всеки работен ден в офисите им и в техните електронни страници.