A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
21 септемви 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53838
1.62351
1.14032
Начало  >  Въпроси  >  Често задавани въпроси

Как да пресметна доходността си?

От 01 Юли 2004 година активите на пенсионните фондове в България се оценяват ежедневно. По тази причина, доходността от управлението на активите на управляваните от ПОД "Бъдеще" АД пенсионни фондове се отразява в стойността на един дял ежедневно.

След 01 Юли 2004 година, активите на пенсионните фондове се изчисляват паралелно в левове и брой счетоводни дялове. С ежедневната промяна на стойността на един дял вследствие на инвестиране на активите на пенсионните фондове се актуализира и натрупаната сума в лева по индивидуалните партиди на осигурените лица, която представлява броят на натрупаните дялове умножена по цената на един счетоводен дял за съответния ден. По този начин, нарастването на стойността на един счетоводен дял води до увеличаване на натрупаната сума по партидите на лицата. Съответно ако стойността на един дял намялява се намалява и натрупаната сума по осигурителната партида на лицата.