A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
28 януари 2022 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.56146
1.63198
1.16417
Начало   >  Пенсионни фондове  >  Универсален пенсионен фонд

Универсален пенсионен фонд