A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
27 юни 2022 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.51140
1.55591
1.10386
Начало   >  Пенсионни фондове  >  Универсален пенсионен фонд

Универсален пенсионен фонд