Стойности за 1 дял за:
30 октомври 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47068
1.55935
1.06994
Начало   >  Пенсионни фондове  >  Универсален пенсионен фонд

Универсален пенсионен фонд