Стойности за 1 дял за:
01 март 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.52417
1.62071
1.12732
Начало   >  Пенсионни фондове  >  Универсален пенсионен фонд

Универсален пенсионен фонд