A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
29 май 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.54233
1.56565
1.11771
App Store Google Play Проверка на индивидуална осигурителна партида
История на стойностите за един дял

Стойността на един дял на пенсионните фондове управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник "24 часа" на третия работен ден на следващия месец.

Стани клиент на ПОД - Бъдеще
Ние мислим за своето бъдеще
Call center - 0700 14 250