Стойности за 1 дял за:
21 юни 2018 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.46068
1.52477
1.06810
Начало  >  Новини

Новини

Call center - 0700 14 250 Call center - 0700 14 250

Корекция в стойността на един дял на УПФ-Бъдеще управляван от "ПОД - Бъдеще"АД.

4 май 2017

Поради допусната техническа грешка при оценка на акции за „УПФ-Бъдеще” е извършена корекция в стойността на счетоводния дял валиден за 03.05.2017г. Коригираните стойности са както следва:

          1. УПФ БЪДЕЩЕ

              - стара стойност 1.46238

              - нова стойност  1.47185

 

Стойностите за един дял на ДПФ БЪДЕЩЕ и ППФ БЪДЕЩЕ остават не променени.