Стойности за 1 дял за:
22 март 2018 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.46370
1.53178
1.06317
Начало  >  Новини

Новини

Call center - 0700 14 250 Call center - 0700 14 250

Корекция в стойността на един дял на УПФ-Бъдеще управляван от "ПОД - Бъдеще"АД.

6 ноември 2017

Поради допусната техническа грешка при въвеждане на номинали при сделки с облигации и не осчетоводени вземания от лихви в “УПФ-БЪДЕЩЕ” е извършена корекция в стойността на счетоводния дял валиден за 03.11.2017г. Коригираните стойности са както следва:

          1. УПФ БЪДЕЩЕ

              - стара стойност 1.50537

              - нова стойност  1.50720

 

Стойностите за един дял на “ДПФ-БЪДЕЩЕ” и “ППФ-БЪДЕЩЕ” остават не променени.