Стойности за 1 дял за:
10 декември 2018 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.43869
1.51633
1.04267
Начало  >  Новини

Новини

Call center - 0700 14 250 Call center - 0700 14 250

Изборът на пенсионен фонд в България вече ще става и през мобилния телефон

13 декември 2017

ПОД-Бъдеще“ е първата пенсионна компания с е-идентификацията на Евротръст

Изборът и смяната на пенсионен фонд в България вече ще може да се прави директно от мобилния телефон посредством уникално мобилно приложение за електронна идентификация и електронен подпис. „ПОД-Бъдеще“ АД е първата пенсионна компания в страната, която ще предложи тази възможност, след като подписа договор с „Евротръст Технолъджис“ АД за интегриране на приложението Евротръст.

Приложението Евротръст ще е достъпно на уебсайта на „ПОД-Бъдеще“ АД (www.budeshte.bg) и ще може да бъде свалено и инсталирано безплатно на всяко смарт устройство с операционна система iOS и Android. Единствено клиентът трябва да се идентифицира през камерата на своя мобилен телефон.

С новото технологично решение клиентите на „ПОД-Бъдеще“ АД ще могат да ползват услугите на компанията напълно безплатно и дигитално от мобилния си телефон, без необходимост от посещение на офис и ръчен подпис. Приложението Евротръст ще позволява идентификация и подписване от разстояние на всички документи, свързани с осигуряването във фондовете на пенсионната компания.

Електронният подпис на Евротръст е напълно законен и равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия. Приложението отговаря на най-високите стандарти за информационна сигурност. Евротръст използва автоматизирано разпознаване чрез технология на 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност.

Проф. Георги Димитров, член на Съвета на директорите на Евротръст: „Изборът на ПОД-Бъдеще да предостави на гражданите бърз и лесен достъп до пенсионноосигурителни услуги отваря нова страница в дигитализацията на бизнеса в България. На практика чрез интегрирането на услугите на компанията с Евротръст се осигурява на всеки български гражданин възможност да ползва един модерен начин за комуникация със своята пенсионноосигурителна компания, да направи справка за вноските си във фонда, да се възползва от огромното многообразие от услуги на практика по всяко време и от всяко място, директно от мобилния си телефон – устройство, което всеки от нас държи в ръката си. Системата за идентификация и електронно подписване осигурява много висока сигурност и спокойствие на потребителите.“

Андрей Шотов, изпълнителен директор на „ПОД-Бъдеще“:

С интегрирането на приложението Евротръст ще отворим нова страница в обслужването на клиентите ни. Ще предоставяме услугите си изцяло онлайн, което ще спести средства и време на клиентите ни. Тази стъпка кореспондира и със стремежа на „ПОД-Бъдеще“ АД да дигитализира напълно услугите си. Ние сме първата и единствената пенсионна компания, която внедри безплатно мобилно приложение, чрез което клиентите ни получават информация за състоянието на своята партида и движението на осигурителните си вноски в реално време, както и новини, лични съобщения и актуални оферти и отстъпки за покупка на стоки и услуги от наши партньори в над 730 търговски обекта в цялата страна и посредством клубна карта „Бъдеще“, право на която има всяко осигурено лице във фондовете на „ПОД-Бъдеще“ АД.“

 

За ПОД Бъдеще АД

ПОД Бъдеще“ АД е една от утвърдените пенсионни компании в България, правоприемник на регистрираното през 2003 г. „ДЗИ-Пенсионно Осигуряване“ АД. Дружеството е лицензирано от Комисията за финансов надзор. „ПОД Бъдеще“ инвестира паричните вноски за пенсия на своите клиенти посредством три фонда - универсален („УПФ-Бъдеще“), професионален („ППФ-Бъдеще“) и доброволен („ДПФ-Бъдеще“). Към 30 септември 2017г. броят на осигурените лица във фондовете на „ПОД Бъдеще“ надхвърля 190 хил., а нетните активи, управлявани от тези фондове - повече от 200 млн. лв. Средствата на фондовете се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица. Стратегията на фондовете на „ПОД Бъдеще“ е да поддържат балансиран инвестиционен портфейл, осигуряващ доходност при висока степен на сигурност на инвестициите и минимален риск.

www.budeshte.bg

 

За Евротръст

ЕВРОТРЪСТ е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, осъществяващ дейност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО; ЕВРОТРЪСТ разработи технология за отдалечено подписване с квалифициран електронен подпис от смарт устройства. Евротръст е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги . Евротръст създаде уникална, изцяло българска технология, която няма аналог в световен мащаб. Идеята й е да направи боравенето с електронни документи лесно и достъпно. За потребителя това значи по-малко хартия, неяснота и загубено време на опашки пред институциите. Услугата работи автоматизирано по всяко време на денонощието, лесно и бързо. Първоначалната идентификация отнема около минута и половина, след това се издава отдалечен квалифициран електронен подпис, с който по електронен път, през мобилния телефон, могат да се подписват документи без да се ползва смарт-карта и четец“. https://www.evrotrust.com/landing/en