Стойности за 1 дял за:
26 март 2019 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.46444
1.51276
1.04861
Начало  >  Новини

Новини

Call center - 0700 14 250 Call center - 0700 14 250

Корекция в стойността на един дял на ДПФ-Бъдеще управляван от "ПОД - Бъдеще"АД.

12 февруари 2018

Установена е грешка  при начисляване на инвестиционната такса,  отнасяща се за ДПФ-Бъдеще за периода 02.01.2018 г. до 08.02.2018 г.  В резултат на грешката е заведен по-голям нетен доход, което води до промяна в нетните активи, съгласно таблицата по-долу. В резултат, при определяне на нетната стойност на активите на ДПФ, отклонението в стойността на един дял на фонда е над 0,05, което налага корекция на стойността на един дял.

Коригираните стойности са както следва:

  1. ДПФ БЪДЕЩЕ - 03.01.2018 г.

              - стара стойност 1.04625

              - нова стойност  1.04536

  2. ДПФ БЪДЕЩЕ - 04.01.2018 г.

              - стара стойност 1,04855

              - нова стойност  1,04792

  3. ДПФ БЪДЕЩЕ - 05.01.2018 г.

              - стара стойност 1,05115

              - нова стойност  1,05080

  4. ДПФ БЪДЕЩЕ - 08.01.2018 г.

              - стара стойност 1,04811

              - нова стойност  1,04743

  5. ДПФ БЪДЕЩЕ - 09.01.2018 г.

              - стара стойност 1,04454

              - нова стойност  1,04347

  6. ДПФ БЪДЕЩЕ - 10.01.2018 г.

              - стара стойност 1,04434

              - нова стойност  1,04325

  7. ДПФ БЪДЕЩЕ - 11.01.2018 г.

              - стара стойност 1,03447

              - нова стойност  1,03227

  8. ДПФ БЪДЕЩЕ - 12.01.2018 г.

              - стара стойност 1,04331

              - нова стойност  1,04210

  9. ДПФ БЪДЕЩЕ - 15.01.2018 г.

              - стара стойност 1,03603

              - нова стойност  1,03400

  10. ДПФ БЪДЕЩЕ - 16.01.2018 г.

              - стара стойност 1,04280

              - нова стойност  1,04153

  11. ДПФ БЪДЕЩЕ - 17.01.2018 г.

              - стара стойност  1,04639

              - нова стойност   1,04552           

  12. ДПФ БЪДЕЩЕ - 18.01.2018 г.

              - стара стойност  1,04280

              - нова стойност   1,04153

  13. ДПФ БЪДЕЩЕ - 19.01.2018 г.

              - стара стойност  1,04350

              - нова стойност   1,04231

  14. ДПФ БЪДЕЩЕ - 22.01.2018 г.

              - стара стойност  1,04337

              - нова стойност   1,04216

  15. ДПФ БЪДЕЩЕ - 23.01.2018 г.

              - стара стойност  1,03964

              - нова стойност   1,03801

   16. ДПФ БЪДЕЩЕ - 24.01.2018 г.

              - стара стойност  1,03799

              - нова стойност   1,03618

  17. ДПФ БЪДЕЩЕ - 25.01.2018 г.

              - стара стойност  1,04317

              - нова стойност   1,04194

  18. ДПФ БЪДЕЩЕ - 26.01.2018 г.

              - стара стойност  1,03803

              - нова стойност   1,03623

  19. ДПФ БЪДЕЩЕ - 29.01.2018 г.

              - стара стойност  1,04123

              - нова стойност   1,03978           

  20. ДПФ БЪДЕЩЕ - 30.01.2018 г.

              - стара стойност  1,04181

              - нова стойност   1,04043

  21. ДПФ БЪДЕЩЕ - 31.01.2018 г.

              - стара стойност  1,03993

              - нова стойност   1,03834

  22. ДПФ БЪДЕЩЕ - 01.02.2018 г.

              - стара стойност  1,04843

              - нова стойност   1,04779

  23. ДПФ БЪДЕЩЕ - 02.02.2018 г.

              - стара стойност  1,04085

              - нова стойност   1,03936

  24. ДПФ БЪДЕЩЕ - 05.02.2018 г.

              - стара стойност  1,04084

              - нова стойност   1,03935

  25. ДПФ БЪДЕЩЕ - 06.02.2018 г.

              - стара стойност  1,04166

              - нова стойност   1,04026

  26. ДПФ БЪДЕЩЕ - 07.02.2018 г.

              - стара стойност  1,04202

              - нова стойност   1,04066

  27. ДПФ БЪДЕЩЕ - 08.02.2018 г.

              - стара стойност  1,04478

              - нова стойност   1,04373           

  28. ДПФ БЪДЕЩЕ - 09.02.2018 г.

              - стара стойност  1,04051

              - нова стойност   1,03898

 

Стойностите за един дял на “УПФ-БЪДЕЩЕ” и  “ППФ-БЪДЕЩЕ” остават не променени.