Стойности за 1 дял за:
19 юли 2019 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.46989
1.52867
1.06410
Начало  >  Новини

Новини

Call center - 0700 14 250 Call center - 0700 14 250

Важна информация във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 /GDPR/ на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

25 май 2018

От днес 25 май, влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ("Общия регламент относно защитата на данните - GDPR").

Бихме искали да информираме всички наши клиенти -осигурени лица в управляваните от „ПОД-Бъдеще“ АД ФДПО относно това как дружеството, при осъществяване на дейността си обработва личните данни, които лицата, в качеството на субекти на лични данни предоставят, или които по друг начин дружеството е получило,  съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Информацията може да прочетете ТУК.