Стойности за 1 дял за:
19 юли 2019 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.46989
1.52867
1.06410
Начало  >  Новини

Новини

Call center - 0700 14 250 Call center - 0700 14 250

Промяна в правилниците на пенсионните фондове управлявани от „Пенсионноосигурително дружество Бъдеще“ АД

23 януари 2019

Уведомяваме Ви, че „Пенсионноосигурително дружество Бъдеще“ АД е извършило промяна в Правилниците на „Универсален пенсионен фонд-Бъдеще“, „Професионален пенсионен фонд-Бъдеще“ и „Доброволен пенсионен фонд-Бъдеще“одобрени с Решения на КФН № №73, №74 и №75 от 17.01.2019 г. Измененията и допълненията са свързани с промени в регламентацията на инвестиционната дейност на фондовете. Уведомяваме Ви, че Дружеството е изменило съответно и инвестиционните политики на "УПФ-Бъдеще", "ППФ-Бъдеще" и "ДПФ-Бъдеще".

Клиентите на дружеството могат да се запознаят с измененията на официалния сайт на дружеството www.budeshte.bg или в централния ни офис на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет.7, ляво крило от 8.30 до 17.00 ч. всеки работен ден.