Стойности за 1 дял за:
19 юни 2019 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.46490
1.52446
1.05360
Начало  >  Новини

Новини

Call center - 0700 14 250 Call center - 0700 14 250

Корекция в стойността на един дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от „ПОД-Бъдеще“АД.

21 март 2019

 

Установена е техническа грешка при определяне на  цената за последваща оценка на част от притежаваните от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от „ПОД-Бъдеще“ АД акции, в резултат на което, при определяне на нетната стойност на активите на „УПФ-Бъдеще“, „ППФ-Бъдеще“ и „ДПФ-Бъдеще“, отклонението в стойността на един дял и на трите фонда е над 0.05 %. Използваните оценки са от предходен работен ден, поради което дружеството ще направи корекция, като използва определената по реда Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН цена. В резултат на установената техническа грешка ще бъде извършена корекция в стойността на един дял за дати 19.03.2019г. и 20.03.2019г.

 

За дата 19.03.2019г.

УПФ

Преди извършената корекция

След извършената  корекция

Стойност на един дял

1.52365

1.51307

 

 

 

ППФ

Преди извършената корекция

След извършената  корекция

Стойност на един дял

1.45855

1.45836

 

 

 

ДПФ

Преди извършената корекция

След извършената  корекция

Стойност на един дял

1.04472

1.04380

 

За дата 20.03.2019г.

УПФ

Преди извършената корекция

След извършената  корекция

Стойност на един дял

1.52762

1.52898

ППФ

Преди извършената корекция

След извършената  корекция

Стойност на един дял

1.47316

1.47300

ДПФ

Преди извършената корекция

След извършената  корекция

Стойност на един дял

1.05694

1.05602