Стойности за 1 дял за:
19 юли 2019 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.46989
1.52867
1.06410
Начало  >  Новини

Новини

Call center - 0700 14 250 Call center - 0700 14 250

Избор и смяна на пенсионен фонд в България вече може да се правят дигитално и от телефона

19 юни 2019

 

ПОД-Бъдеще първа в сектора интегрира технологията Evrotrust и дигитализира обслужването на осигурените лица с обновено мобилно приложение и дигитална платформа за посредници   

 

София, 19 юни 2019  г. – Осигурените лица вече могат да изберат или да променят фонда си за допълнително задължително пенсионно осигуряване през своето смарт устройство. Това е възможно, след като „най-динамично развиващото се пенсионно дружество за 2018 г.“ - „ПОД -Бъдеще“ АД, в което се осигуряват повече от 226 хил. души (по данни на КФН към 31.03.2019 г.), стана първата пенсионна компания в България, интегрирала успешно мобилното приложение за е-идентификация и е-подпис – Evrotrust. Тази интеграция е част от обновеното мобилно приложение „ПОД-Бъдеще“.  Дружеството  се е погрижило и за своите осигурителни посредници, за които е създадена уеб платформа, през която осигурените лица могат да бъдат обслужвани онлайн.  

Обновеното мобилно приложение на „ПОД-Бъдеще“ може да бъде свалено от Google Play или App Store на всяко смарт устройство с операционна система Android и iOS. От него могат да се възползват всички български граждани, които се осигуряват. Приложението Evrotrust може да бъде изтеглено безплатно от физически лица с устройства, работещи с Android и iOS.

Evrotrust е с високо ниво на сигурност и защита, което минимизира възможните рискове за сигурността на личните данни. Приложението позволява на осигуреното лице да избере управляван от „ПОД-Бъдеще“ фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване директно от смарт устройството си или с помощта на осигурителен посредник чрез създадената уеб платформа. С новата технология не е необходимо посещение в офис на пенсионната компания и полагане на ръчен подпис при избора на фонд.

Evrotrust позволява идентификация и подписване от разстояние на всички документи в процедурите. Електронният подпис на Evrotrust е напълно законен и равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия. Приложението отговаря на стандартите за информационна сигурност. Evrotrust използва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност.

Андрей Шотов, изпълнителен директор на „ПОД-Бъдеще“:

„Промяната в навиците на хората и стремежът им да управляват и улесняват живота си с помощта на достъпните в телефона им ресурси е мотивът, който ни подтикна първи на пазара да предложим на осигуряващите се за пенсия дигитална възможност за избор на пенсионния им фонд. Ще продължим да дигитализираме процеси в компанията. Целта ни е да бъдем предпочитаната от новото поколение пенсионна компания.“

Росен Даскалов, директор продажби и дигитално развитие на „ПОД-Бъдеще“:

„Резултатът от дигитализацията на процесите в пенсионната ни компания и сътрудничеството ни с Evrotrust, тази по същество дигитална еволюция, дава заявка за промяна на начина, по който се гледа на пенсионното осигуряване в България. Вярваме, че с проникването на дигиталните ресурси в сектора, за което ПОД-Бъдеще допринася много с проектите си, хората ще започнат да се интересуват много повече от спестяванията си за пенсия и ще правят активен избор къде да се осигуряват и кой да управлява спестяванията им.“

Теодора Герджикова, мениджър дигитални проекти на „ПОД-Бъдеще“:    

„С интеграцията на Evrotrust, обновеното ни мобилно приложение и дигиталната платформа за осигурителните ни посредници, ние дигитализираме каналите ни за взаимодействие с осигурените лица, като предлагаме продукти, които са лесни за използване, интуитивни и работят в реално време. С тези инструменти клиентите могат да избират своя пенсионен фонд и да проследяват вноските си за пенсия по всяко време и навсякъде чрез устройството, което използват най-много в ежедневието си - смартфона.

Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust:

„ПОД-Бъдеще” е първата компания от сектора, която подкрепи Evrotrust. Важно е големите и консервативни индустрии като пенсионната да работят за въвеждането на новите технологии. Това е услуга, достъпна по всяко време, от всяко място, само през мобилния телефон. Ако се замислите за времето, което човек трябва да отдели - да вземе тролей или да шофира до физически офис, то не е никак малко. Решението, което сме предложили, позволява електронна идентификация от разстояние. Тя е напълно сигурна, съобразена с всички стандарти за защита на личните данни, за да сме спокойни, че няма да има злоупотреби.”

За „ПОД Бъдеще” АД

„ПОД Бъдеще“ АД е една от утвърдените пенсионни компании в България, правоприемник на регистрираното през 2003 г. „ДЗИ-Пенсионно Осигуряване“ АД. Дружеството е лицензирано от Комисията за финансов надзор. „ПОД Бъдеще“ инвестира паричните вноски за пенсия на своите клиенти посредством три фонда - универсален („УПФ-Бъдеще“), професионален („ППФ-Бъдеще“) и доброволен („ДПФ-Бъдеще“). Към 31 март 2019 г. броят на осигурените лица във фондовете на „ПОД Бъдеще“ надхвърля 226 хил. души, а нетните активи, управлявани от тези фондове - повече от 320 млн. лв. Средствата на фондовете се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица. Стратегията на фондовете на „ПОД Бъдеще“ е да поддържат балансиран инвестиционен портфейл, осигуряващ доходност при висока степен на сигурност на инвестициите и минимален риск.

www.budeshte.bg

 

За Evrotrust

Evrotrust е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, осъществяващ дейност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Evrotrust разработи технология за отдалечено подписване с квалифициран електронен подпис от смарт устройства. Evrotrust е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги. Evrotrust създаде уникална, изцяло българска технология, която няма аналог в световен мащаб. Идеята й е да направи боравенето с електронни документи лесно и достъпно. За потребителя това значи по-малко хартия, неяснота и загубено време на опашки пред институциите. Услугата работи автоматизирано по всяко време на денонощието, лесно и бързо. Първоначалната идентификация отнема около минута и половина, след това се издава отдалечен квалифициран електронен подпис, с който по електронен път, през мобилния телефон, могат да се подписват документи без да се ползва смарт-карта и четец.

https://www.evrotrust.com/landing/en