Стойности за 1 дял за:
17 май 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53175
1.62591
1.13065
Начало  >  Новини

Новини

Call center - 0700 14 250 Call center - 0700 14 250

Корекция в стойността на един дял на „УПФ – Бъдеще“

7 май 2020

Съгласно разпоредбата на чл.21а, ал.6 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди на Комисията за финансов надзор и поради неправилно определяне на стойностите на един дял в „УПФ – Бъдеще“, валидни за периода 03.10.2019 г. – 04.05.2020 г., се извършват следните корекции: