Стойности за 1 дял за:
30 октомври 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47068
1.55935
1.06994

Има ли данъчно облекчение за пенсионно осигуряване? Как се изчислява и колко данъци мога да спестя, ако правя вноски в доброволен фонд?

Има ли данъчно облекчение за пенсионно осигуряване? Как се изчислява и колко данъци мога да спестя, ако правя вноски в доброволен фонд? Изгодно ли ще ми бъде? От какво се приспада облекчението и важи ли за самоосигуряващите се? Какво ще стане, в случай, че изтегля парите си за пенсия по-рано?

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.