А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 14 юни 2024 г.
Стойности за 1 дял
14 юни 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.64517
» Универсален пенсионен фонд 1.64463
» Доброволен пенсионен фонд 1.21302

Пенсионен калкулатор

С помощта на този калкулатор бихте могли да направите прогнозен разчет за размера на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида, както и да прогнозирате размера на желаната от Вас пенсия.

Попълнете посочените полета, за да прогнозирате сумата, която ще натрупате за определен период от време във Вашата партида.

Тези размери на натрупаната сума и пенсия са примерни и компанията не може да ги гарантира. Те биха могли да бъдат по-големи, ако реализираната годишна доходност надхвърли посочената от Вас, и обратното. На лицата се изплаща цялата натрупана сума, когато размерът на пенсията е по-малък от 15 на сто от минималната работна заплата.

В полето "Възраст" въведете възрастта от която започвате да се осигурявате.

В полето "Очакван годишен лихвен процент" посочете размер на годишен доход, който очаквате да бъде реализиран, като имате предвид, че разпределената доходност на годишна база за 2004 г. е 9.48% и посоченият резултат няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Основната цел на управляваните от "ПОД-Бъдеще" АД фондове е постигането на възможно по-висока доходност.