А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 17 май 2024 г.
Стойности за 1 дял
17 май 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.62294
» Универсален пенсионен фонд 1.60559
» Доброволен пенсионен фонд 1.19634

Акционери

Акционери притежаващи пряко част от капитала на дружеството заедно с размера на акционерното им участие:

Тодор Димитров Табаков     82.29%

"Синтетика" АД                        9.80%

"Евроаутосервиз" ЕООД        7.91%