А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 декември 2023 г.
Стойности за 1 дял
11 декември 2023 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.52190
» Универсален пенсионен фонд 1.57426
» Доброволен пенсионен фонд 1.11713

Акционери

Акционери притежаващи пряко част от капитала на дружеството заедно с размера на акционерното им участие:

Тодор Димитров Табаков     82.29%

"Синтетика" АД                        9.80%

"Евроаутосервиз" ЕООД        7.91%