А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 17 май 2024 г.
Стойности за 1 дял
17 май 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.62294
» Универсален пенсионен фонд 1.60559
» Доброволен пенсионен фонд 1.19634

История

С решение на Комисията за финансов надзор № 283-ПОД/30.07.2003г. на "ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ"АД е издадена ЛИЦЕНЗИЯ № 01-ПОД/12.8.2003г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.
На 08.08.2003г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 8910/2003г. е регистрирано акционерно дружество с фирма "ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" АД със седалище и адрес на управление гр. София, община Средец, бул. "Цар Освободител" №6. Дружеството се представлява и управлява заедно от изпълнителните членове на Съвета на директорите – Валери Йорданов Алексиев-Председател на СД и Андрей Илиев Шотов – Зам. Председател на СД.

На 11.09.2003г. на Общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение за учредяване на "ДЗИ -Универсален пенсионен фонд", "ДЗИ - Професионален пенсионен фонд" и "ДЗИ - Доброволен пенсионен фонд", които да се управляват от "ДЗИ - Пенсионно осигуряване" АД.

С решение на Комисията за финансов надзор № 422-УПФ/15.10.2003г. на "ДЗИ - Пенсионно осигуряване"АД е дадено разрешение за управление на "ДЗИ - Универсален пенсионен фонд".

С решение на Комисията за финансов надзор № 534-ППФ/27.11.2003г., на "ДЗИ - Пенсионно осигуряване"АД е дадено разрешение за управление на "ДЗИ - Професионален пенсионен фонд".

С решение на Комисията за финансов надзор № 535-ДПФ/27.11.2003г. на "ДЗИ - Пенсионно осигуряване" АД е дадено разрешение за управление на "ДЗИ - Доброволен пенсионен фонд".

На 06.11.2003г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 11576/2003г. е регистриран "ДЗИ - Универсален пенсионен фонд".

На 03.12.2003г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 12563/2003г. е регистриран "ДЗИ - Професионален пенсионен фонд".

На 03.12.2003г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 12568/2003г. е регистриран "ДЗИ - Доброволен пенсионен фонд ".

На извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 23.02.2007г., е взето решение за промяна наименованието на дружеството и на управляваните от него УПФ, ППФ и ДПФ.

С Решение № 4/27.4.2007г. на СГС - Ф.О.по фирмено дело № 8910/2003г. е вписано новото наименование на дружеството"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ"АД.

С Решение № 2от 05.06.2007г. на СГС - Ф.О. по фирмено дело № 12568/2003г.е вписано новото наименование на ДПФ, управляван от дружеството-"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".

С Решение №2 от 05.06.2007г. на СГС - Ф.О. по фирмено дело № 12563/2003г. е вписано новото наименование на ППФ, управляван от дружеството –ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИOНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".

С Решение № 2от 19.06.2007г. на СГС - Ф.О. по фирмено дело № 11576/2003г. е вписано новото наименование на УПФ, управляван от дружеството-"УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".

Регистрационните кодове в НАП на задължителните пенсионни фондове, са както следва:

- за "ППФ-Бъдеще" код 101;
- за "УПФ-Бъдеще" код 102;