А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 17 май 2024 г.
Стойности за 1 дял
17 май 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.62294
» Универсален пенсионен фонд 1.60559
» Доброволен пенсионен фонд 1.19634

Инвестиционни посредници

Инвестиционни посредници, с които „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” и "Универсален Пенсионен Фонд - Бъдеще" има сключени договори за извършване на сделки с ценни книжа:

"ИНГ Банк Н.В.” – клон София

 

ИП "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД

 

"БЕНЧМАРК ФИНАНС" АД

 

“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

 

"СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ" АД

 

"БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП" ЕАД

 

ИП "КАПМАН" АД

 

"ЕВРО-ФИНАНС" АД

 

ИП „Дилингова финансова компания“