А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 декември 2023 г.
Стойности за 1 дял
11 декември 2023 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.52190
» Универсален пенсионен фонд 1.57426
» Доброволен пенсионен фонд 1.11713

За "ППФ-Бъдеще"

С решение на Комисията за финансов надзор № 534-ППФ/27.11.2003г., на "ДЗИ - Пенсионно осигуряване"АД е дадено разрешение за управление на "ДЗИ-Професионален пенсионен фонд".

На 03.12.2003г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 12563/2003г. е регистриран "ДЗИ - Професионален пенсионен фонд".

С Решение №2 от 05.06.2007г. на СГС-Ф.О. по фирмено дело № 12563/2003г. е вписано новото наименование на ППФ, управляван от дружеството - "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИOНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".

Регистрационен код за "ППФ-Бъдеще" в НАП: 101

Банка-попечител: „Юробанк България” АД