А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 юли 2024 г.
Стойности за 1 дял
11 юли 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.66462
» Универсален пенсионен фонд 1.66069
» Доброволен пенсионен фонд 1.22895

Нашето Бъдеще

„ПОД-Бъдеще“ АД подкрепя информационната кампания „Нашето бъдеще“ за пенсионното осигуряване в България в полза на хората с тежка загуба на слуха и зрението. Кампанията се реализира съвместно с фондация „Заслушай се“. В рамките на серия от видеа, допълнени със субтитри и озвучени с глас, кампанията ще разясни на достъпен език най-важното за осигурителната система в страната, спестяванията за пенсия и правата на осигурените лица. Вижте най-важните цели и задачи на информационната кампания във видеото! Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Защо е важно да спестяваме за пенсия? На колко години се пенсионираме? Как се формира пенсията и как се осигуряваме за нея? Как изглежда пенсионната система в България? Това са темите в първото видео от информационната кампания „Нашето бъдеще“. Вижте отговорите във видеото! Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Как функционират трите стълба на пенсионната система в България? Какво представлява допълнителното задължително пенсионно осигуряване и как се формират индивидуалните партиди във втория стълб, управлявани от частни пенсионни компании? Как и кога избираме своя пенсионен фонд? Какво представлява служебното разпределение? Това са темите във второто видео от информационната кампания „Нашето бъдеще“. Вижте отговорите във видеото! Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Как да разбера в кой пенсионен фонд се осигурявам? Как мога да сменя своя фонд? Това са темите в третото видео от информационната кампания „Нашето бъдеще“. Вижте отговорите във видеото! Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Има ли данъчно облекчение за пенсионно осигуряване? Как се изчислява и колко данъци мога да спестя, ако правя вноски в доброволен фонд? Изгодно ли ще ми бъде? От какво се приспада облекчението и важи ли за самоосигуряващите се? Какво ще стане, в случай, че изтегля парите си за пенсия по-рано?

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Как се натрупват парите ми в доброволния фонд - в обща или индивидуална партида? Какво има в партидата и каква информация се пази? Може ли парите да се прехвърлят между различни партиди?

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Наследяват ли се парите от универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд? Какво се случва, ако почине осигурен, който вече е пенсионер? Кои хора могат да бъдат наследници? Еднократно или разсрочено се плаща натрупаната сума? В кой закон е уредено наследяването и какво се случва, ако починалият няма наследници?

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.

Трябва ли да уведомя пенсионноосигурителното дружество, ако личните ми данни се променят? Какво да направим, когато си сменим името заради брак например, или ако се преместим на друг адрес? За какво е необходима актуална информация на пенсионното ни дружество? Какви документи за промяната трябва да предоставя?

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.