А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 17 май 2024 г.
Стойности за 1 дял
17 май 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.62294
» Универсален пенсионен фонд 1.60559
» Доброволен пенсионен фонд 1.19634

Осигурителни случаи

Видове плащания, на които имат право лицата, осигурени в професионалните пенсионни фондове:

 

  • Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията на не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

  • Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

 

  • Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида в случаите- осигурено лице в професионален пенсионен фонд, което не е придобило или упражнило право на пенсия при условията на не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1. от КСО, може при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО или при навършване на 65 години и 10 месеца за жените и мъжете (от 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст), да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида или да ги прехвърли в универсален пенсионен фонд или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

 

  • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер - при смърт на пенсионер със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от средствата по индивидуалната му партида.