A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
31 март 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.52230
1.54090
1.10812

Как се управляват парите ни в пенсионните фондове? В какво могат да се инвестират? Как можем да получим достъп до такава информация? Кой контролира пенсионните дружества? Какво означава лиценз за пенсионно осигуряване?

Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, пишете ни на popitai@budeshte.bg.