A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
21 септемви 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53838
1.62351
1.14032
Начало  >  Въпроси  >  Често задавани въпроси

Какво представлява пенсионната система в България?

Новата тристълбова  система на пенсионно осигуряване беше въведена в началото на 2000 г. Създаде се допълнително пенсионно осигуряване, дейността по което се възложи на частни пенсионноосигурителни дружества. Дружествата създават и управляват допълнителни пенсионни фондове, в които се натрупват средствата за допълнителна пенсия. Осигуряването в допълнителните пенсионни фондове се извършва на капиталов принцип – размерът на пенсиите изцяло зависи от размера на вноските в полза на осигурените лица и дохода от тяхното управление.

От август 2003 е в сила новият Кодекс за социално осигуряване, който обедини досегашните разпоредби за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, които бяха регламентирани досега съответно в Кодекса за задължително обществено осигуряване и в Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.