Стойности за 1 дял за:
02 декември 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47548
1.56845
1.07412
Начало  >  Въпроси  >  Осигуряване в ДПФ

Кой може да ме осигурява за доброволна пенсия?

Осигурителните вноски за доброволна пенсия могат да бъдат за сметка на:

·   самото осигурено лице;
·   работодателя на осигуреното лице;
·   физическо или юридическо лице, което не е в трудовоправни правоотношения с осигуряваното лице – от т.нар. “друг осигурител”;
·   комбинирано – за сметка на осигуреното лице и на негов осигурител.