Стойности за 1 дял за:
02 декември 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47548
1.56845
1.07412
Начало  >  Въпроси  >  Осигуряване в ДПФ

Какви са данъчните стимули за нашия работодател, ако реши да осигурява за своя сметка работниците и служителите от нашето предприятие?

Законодателят предоставя значителни данъчни преференции за осигуряване за доброволна пенсия за сметка на работодател. Осигурителните вноски за доброволна пенсия за сметка на работодателя до 40 лв. на месец за служител се признават за разход за работодателя, като по този начин върху тях не се дължат никакви осигурителни вноски и данъци. Преференцията за работодателя е записана в Закона за корпоративното подоходно облагане. Осигурителните вноски за сметка на работодател може да са месечни или за друг период.