Стойности за 1 дял за:
02 декември 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47548
1.56845
1.07412
Начало  >  Въпроси  >  Осигуряване в ДПФ

Облага ли се с данък лихвата, която пенсионният фонд ми разпределя?

Съгласно промените в данъчното законодателство от 01.01.2003 г., доходността от управление на средствата в доброволния пенсионен фонд не се облага с данък нито при разпределяне по индивидуалната партида, нито при получаването й от лицето. Данъчната преференция е в сила независимо дали доходността се получава преди или след придобиване право на пенсия.