Стойности за 1 дял за:
02 декември 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47548
1.56845
1.07412
Начало  >  Въпроси  >  Осигуряване в ДПФ

Как се натрупват парите ми в доброволния фонд – в обща или лична сметка?

Осигуряването е лично. Съществува строга индивидуалност на постъпване на вноските, олихвяване на натрупаните средства, определяне и изплащане на доброволните пенсии. За всеки един осигурен се открива индивидуална партида (сметка), в която се натрупват осигурителните вноски и лихвата, постигната от тяхното управление.

Пенсионните схеми не позволяват преразпределение на средства между индивидуалните партиди на осигурените лица.