Стойности за 1 дял за:
02 декември 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47548
1.56845
1.07412
Начало  >  Въпроси  >  Осигуряване в ДПФ

Наследяват ли се парите, внесени в доброволен пенсионен фонд?

При смърт на осигуреното лице или на пенсионер на Доброволния пенсионен фонд неговите законни наследници или посочени от него лица имат право да получават наследствена пенсия или да изтеглят средствата от неговата индивидуална партида.