A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
25 октомври 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.52775
1.60916
1.14159
Начало  >  Въпроси  >  Осигуряване в ДПФ

Кога и как мога да ползвам средствата по индивидуалната ми партида?

Средства от лични вноски

·   Пенсия преди навършване на пенсионна възраст - Осигурените лица могат да започнат да получават пенсия от Доброволния пенсионен фонд до пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване.

·   Изтегляне - Средствата от лични вноски са на разположение на осигуреното лице по всяко време. Осигуреният може да изтегля средства от своята партида преди настъпване на осигурителен случай.

·   Прехвърляне в друг пенсионен фонд - Осигуреното лице има право да прехвърли средства от лични вноски в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго лицензирано пенсионноосигурително дружество веднъж годишно.


Средства от работодател

Средства от работодател може да се ползват само при придобиване право на пенсия.
Работодателят има право да ограничи прехвърлянето в друг пенсионен фонд на средства, внесени за негова сметка.


Средства от друг осигурител
Другият осигурител може да ограничи тегленето на средства от негови вноски и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд. Това означава, че ако другият осигурител не е изрично забранил, осигуреното лице може да изтегля средства по всяко време.


Еднократно изплащане при придобиване право на пенсия
При пенсиониране осигуреното лице може да поиска вместо изплащането на пенсия, натрупаните средства по неговата индивидуална партида да му бъдат изплатени еднократно. Това обикновено води до плащане на значителен данък върху еднократно получените средства.

При смърт на осигуреното лице, наследниците имат право да поискат еднократно изплащане на полагащите им се средства.