Стойности за 1 дял за:
29 октомври 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47584
1.56321
1.07837
Начало   >  За дружеството  >  Осигурителни посредници