А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 юли 2024 г.
Стойности за 1 дял
11 юли 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.66462
» Универсален пенсионен фонд 1.66069
» Доброволен пенсионен фонд 1.22895

Акционери

Акционери притежаващи пряко част от капитала на дружеството заедно с размера на акционерното им участие:

Тодор Димитров Табаков     82.29%

"Синтетика" АД                        9.80%

"Евроаутосервиз" ЕООД        7.91%