A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
08 декември 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53565
1.62028
1.13541
Начало   >  За дружеството  >  Организация на управление

Организация на управление

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав от петима членове.

Състав на Съвета на директорите:


ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ (Председател на СД) - член на СД

 

АНДРЕЙ ИЛИЕВ ШОТОВ - Изпълнителен член на СД

 

ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИЛЕВ  - Изпълнителен член на СД

 

ЙОРДАН ГОРАНОВ ГЕНЧЕВ - член на СД

 

МИНКО ХРИСТОВ ГЕРДЖИКОВ - член на СД

 

"Пенсионноосигурително дружество - БЪДЕЩЕ" АД се представлява от Венелин Милев (изпълнителен член на СД) и Андрей Шотов (изпълнителен член на СД) само заедно или заедно от  Трифон Грудев (Председател на СД) и един изпълнителен член на СД.

 

 

Финанси и счетоводство

Финансов директор - Майя Урумова

Главен счетоводител - Божидар Божилов

 

Търговска дейност

Търговски директор - Петя Тодорова 

 

Главен Актюер

Георги Петков

 

Правен отдел

Ива Наумова

 

Информационни системи

Директор ИС - Цветомир Калчев