Стойности за 1 дял за:
10 декември 2018 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.43869
1.51633
1.04267
Начало   >  За дружеството  >  Организация на управление

Организация на управление

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав от петима членове.

Състав на Съвета на директорите:


ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ (Председател на СД) - член на СД

 

АНДРЕЙ ИЛИЕВ ШОТОВ - Изпълнителен член на СД

 

ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИЛЕВ  - Изпълнителен член на СД

 

ЙОРДАН ГОРАНОВ ГЕНЧЕВ - член на СД

 

МИНКО ХРИСТОВ ГЕРДЖИКОВ - член на СД

 

Към момента "Пенсионноосигурително дружество - БЪДЕЩЕ" АД се представлява от Венелин Милев (изпълнителен член на СД) и Андрей Шотов (изпълнителен член на СД) само заедно.

 

 

Финанси и счетоводство

Главен счетоводител - Божидар Божилов

 

Вътрешен контрол

Фросита Френкова

 

Главен Актюер

Георги Петков

 

Правен отдел

Ива Наумова