Стойности за 1 дял за:
14 ноември 2018 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.44582
1.51560
1.05654
Начало   >  За дружеството  >  Организация на управление

Организация на управление

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав от петима членове.

Състав на Съвета на директорите:


ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ (Председател на СД) - член на СДг.

 

АНДРЕЙ ИЛИЕВ ШОТОВ - Изпълнителен член на СДг.

 

ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИЛЕВ  - Изпълнителен член на СДг.

 

ЙОРДАН ГОРАНОВ ГЕНЧЕВ - член на СДг.

 

МИНКО ХРИСТОВ ГЕРДЖИКОВ - член на СДг.

 

Към момента "Пенсионноосигурително дружество - БЪДЕЩЕ" АД се представлява от Венелин Милев (изпълнителен член на СД) и Андрей Шотов (изпълнителен член на СД) заедно и поотделно.

 

 

Финанси и счетоводство

Главен счетоводител - Божидар Божилов

 

Вътрешен контрол

Фросита Френкова

 

Главен Актюер

Георги Петков

 

Правен отдел

Ива Наумова