Стойности за 1 дял за:
12 юли 2018 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.45537
1.52264
1.05626
Начало   >  За дружеството  >  Организация на управление

Организация на управление

Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав от петима членове.

Състав на Съвета на директорите:


ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ (Председател на СД) - член на СД, роден на 24.02.1969г. Избран за член на СД от ОС на акционерите, проведено на 05.12.2011г.

 

АНДРЕЙ ИЛИЕВ ШОТОВ - Изпълнителен член на СД, роден на 18.07.1963г. Избран за изпълнителен член на СД от ОС на акционерите, проведено на 10.08.2015г.

 

ВЕНЕЛИН ИВАНОВ МИЛЕВ  - Изпълнителен член на СД, роден на 10.09.1956г. Избран за член на СД, на ОС на акционерите, проведено на 18.12.2013г.

 

ЙОРДАН ГОРАНОВ ГЕНЧЕВ - член на СД, роден на 24.05.1941г. Избран за член на СД от ОС на акционерите, проведено на 05.12.2011г.

 

МИНКО ХРИСТОВ ГЕРДЖИКОВ - член на СД, роден на 02.05.1955г. Избран за член на СД  от ОС на акционерите, проведено на 23.01.2017г.

 

Към момента "Пенсионноосигурително дружество - БЪДЕЩЕ" АД се представлява от Венелин Милев (изпълнителен член на СД) и Андрей Шотов (изпълнителен член на СД) заедно и поотделно.

 

 

 

 

Финанси и счетоводство

Главен счетоводител - Божидар Божилов

 

Вътрешен контрол

Фросита Френкова

 

Главен Актюер

Георги Петков

 

Правен отдел

Ива Наумова