A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
07 юни 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.48252
1.54236
1.10157
Начало   >  За дружеството  >  Предимства

Предимства

Доходност
Формиране на балансиран инвестиционен портфейл, осигуряващ добра доходност при висока степен на сигурност на инвестициите.

Надеждност и сигурност
Строго спазване на съществуващите законови и нормативни изисквания. Минимизиране на рисковете, свързани с управление на инвестиционния портфейл.

Професионализъм
Качествено и професионално обслужване на клиентите ни. Бързо задоволяване на нуждите им, коректност и прозрачност.

Лесен достъп до информация
Улесняване на достъпа на клиентите до индивидуалната осигурителна партида на уеб страницата на дружеството, бърз поглед върху техните вноски и натрупаната доходност

Откритост, честност, коректност
Това са едни от основните принципи, които Дружеството следва при работата с клиентите си.