А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 юли 2024 г.
Стойности за 1 дял
11 юли 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.66462
» Универсален пенсионен фонд 1.66069
» Доброволен пенсионен фонд 1.22895

Предимства

Доходност
Формиране на балансиран инвестиционен портфейл, осигуряващ добра доходност при висока степен на сигурност на инвестициите.

Надеждност и сигурност
Строго спазване на съществуващите законови и нормативни изисквания. Минимизиране на рисковете, свързани с управление на инвестиционния портфейл.

Професионализъм
Качествено и професионално обслужване на клиентите ни. Бързо задоволяване на нуждите им, коректност и прозрачност.

Лесен достъп до информация
Улесняване на достъпа на клиентите до индивидуалната осигурителна партида на уеб страницата на дружеството, бърз поглед върху техните вноски и натрупаната доходност

Откритост, честност, коректност
Това са едни от основните принципи, които Дружеството следва при работата с клиентите си.