Стойности за 1 дял за:
23 февруари 2018 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.45476
1.52341
1.04441
Начало   >  За дружеството  >  Инвестиции

Инвестиции

Инвестиционни посредници, с които „Пенсионноосигурително дружество – Бъдеще” има сключени договори за извършване на сделки с ценни книжа:

 

"ИНГ Банк Н.В.” – клон София

 

ИП "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД

 

"БЕНЧМАРК ФИНАНС" АД

 

“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

 

"СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ" АД