A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
07 юни 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.48252
1.54236
1.10157

За "ДПФ-Бъдеще"

С решение на Комисията за финансов надзор № 535-ДПФ/27.11.2003г. на "ДЗИ - Пенсионно осигуряване" АД е дадено разрешение за управление на "ДЗИ - Доброволен пенсионен фонд".

На 03.12.2003г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 12568/2003г. е регистриран "ДЗИ - Доброволен пенсионен фонд".

С Решение № 2от 05.06.2007г. на СГС-Ф.О. по фирмено дело № 12568/2003г. е вписано новото наименование на ДПФ, управляван от дружеството - "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".

СЪСТАВ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ, СЪЗДАДЕН КЪМ УПРАВЛЯВАНИЯ ОТ ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ"АД  "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ"

Консултативния съвет към "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" е в процес на сформиране.

 

Банка-попечител: „Юробанк България” АД