Стойности за 1 дял за:
17 май 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53175
1.62591
1.13065
Начало   >  Пенсионни фондове  >  Универсален пенсионен фонд  >  Осигурителни случаи

Осигурителни случаи

Съгласно разпоредбите на  Кодекса за социално осигуряване лицата, осигурени в универсален фонд имат право на:


·     допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО /чл.167, ал.1/;

·     по желание на осигуреното лице изплащането на допълнителна пожизнена пенсия от универсален фонд може да започне до пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.1-3, при условие че натрупаните средства позволяват отпускане на пенсия, не по-малка от минималната за осигурителен стаж и възраст по чл.68,, ал.1-3;

·     еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 89.99 на сто;

·     еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследници на починало осигурено лице и на пенсионер.