A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
31 март 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.52230
1.54090
1.10812
Начало   >  Пенсионни фондове  >  Доброволен пенсионен фонд  >  Пенсионен калкулатор

Пенсионен калкулатор

С помощта на този калкулатор бихте могли да направите прогнозен разчет за размера на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида, както и да прогнозирате размера на желаната от Вас пенсия.

Попълнете посочените полета, за да прогнозирате сумата, която ще натрупате за определен период от време във Вашата партида.

месечни вноски
  еднократна вноска
 
»  Вноска   лв.
(Месечна или еднократна осигурителна вноска, която искате да внасяте във фонда.)
 
»  Годишна доходност %.

(В полето "Годишна доходност" посочете размер на годишен доход, който очаквате да бъде реализиран, като имате предвид, че разпределената доходност на годишна база за 2004 г. е 9.48% и посоченият резултат няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Основната цел на управляваните от "ПОД-Бъдеще" АД фондове е постигането на възможно по-висока доходност.)
 
»  Период на осигуряване год.
(Периодът за който бихте желали да се осигурявате.)

Натрупана сума по партидата в края на периода:

лв.

За да определите месечната пенсия, която бихте получавали за избрания от Вас вид пенсия (срочна или пожизнена), попълнете следващите полета.

Вид пенсия: срочна
  пожизнена
    Възраст при пенсиониране:
 
Размер на пенсия за получаване:

лв.

Тези размери на натрупаната сума и пенсия са примерни и компанията не може да ги гарантира. Те биха могли да бъдат по-големи, ако реализираната годишна доходност надхвърли посочената от Вас, и обратното. На лицата се изплаща цялата натрупана сума, когато размерът на пенсията е по-малък от 15 на сто от минималната работна заплата.

Забележка: Примерите са разработени при следните параметри:
1. Удръжка за управление в размер на
- 4.25 % - от всяка месечна вноска до 100 лв. вкл.;
- 4 % - от всяка месечна вноска над 100 лв.;
- 4 % - от еднократна вноска до 1000 лв. вкл.;
- 3 % - от еднократна вноска от 1000 до 5000 лв.;
- 2.5 % - от еднократна вноска над 5000 лв.
2. Технически лихвен процент - 4 % (използва се при определяне на размера на пенсията).