А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 14 юни 2024 г.
Стойности за 1 дял
14 юни 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.64517
» Универсален пенсионен фонд 1.64463
» Доброволен пенсионен фонд 1.21302

История на стойностите за един дял

Дата Професионален пенсионен фонд ППФ Универсален пенсионен фонд УПФ Доброволен пенсионен фонд ДПФ
30.03.2005 г. 1.08098 1.10572 1.12134
29.03.2005 г. 1.08192 1.10767 1.12187
28.03.2005 г. 1.08055 1.10753 1.11997
25.03.2005 г. 1.07755 1.10459 1.11672
24.03.2005 г. 1.07033 1.09495 1.11378
23.03.2005 г. 1.06260 1.09064 1.10928
22.03.2005 г. 1.06789 1.09390 1.11385
21.03.2005 г. 1.07240 1.09741 1.11619
18.03.2005 г. 1.07436 1.09936 1.11945
17.03.2005 г. 1.07296 1.10049 1.11954
16.03.2005 г. 1.07201 1.10011 1.11804
15.03.2005 г. 1.07433 1.10192 1.11834
14.03.2005 г. 1.07633 1.10354 1.12035
12.03.2005 г. 1.07883 1.10654 1.12176
11.03.2005 г. 1.07402 1.10212 1.11911
10.03.2005 г. 1.07775 1.10564 1.11993
09.03.2005 г. 1.07878 1.10631 1.12202
08.03.2005 г. 1.08190 1.10570 1.12399
07.03.2005 г. 1.08156 1.10569 1.12099
02.03.2005 г. 1.07736 1.10204 1.11646