A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
31 март 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.52230
1.54090
1.10812

История на стойностите за един дял

Избери период:

От дата:
До дата:

История за периода: 2 март 2023 г. - 2 април 2023 г.

Дата
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
31 март 2023 г.
1.52230
1.54090
1.10812
30 март 2023 г.
1.52351
1.54142
1.10823
29 март 2023 г.
1.52175
1.54078
1.10803
28 март 2023 г.
1.52246
1.53936
1.10845
27 март 2023 г.
1.52370
1.53248
1.10702
24 март 2023 г.
1.52155
1.53245
1.10605
23 март 2023 г.
1.52004
1.53214
1.10729
22 март 2023 г.
1.51947
1.53060
1.10593
21 март 2023 г.
1.51607
1.52503
1.10256
20 март 2023 г.
1.52279
1.53117
1.10749
17 март 2023 г.
1.53267
1.54497
1.11406
16 март 2023 г.
1.53748
1.55007
1.11478
15 март 2023 г.
1.53967
1.54977
1.11600
14 март 2023 г.
1.53466
1.55704
1.11614
13 март 2023 г.
1.54387
1.55413
1.11834
10 март 2023 г.
1.54472
1.54988
1.11787
9 март 2023 г.
1.54287
1.55308
1.11774
8 март 2023 г.
1.54217
1.55221
1.11734
7 март 2023 г.
1.54396
1.55399
1.11883
6 март 2023 г.
1.54287
1.55295
1.11756
2 март 2023 г.
1.54609
1.55555
1.11852
Стани клиент на ПОД - Бъдеще
Call center - 0700 14 250
Пишете ни