A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
15 август 2022 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.52527
1.56967
1.11518

История на стойностите за един дял

Избери период:

От дата:
До дата:

История за периода: 16 юли 2022 г. - 16 август 2022 г.

Дата
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
15 август 2022 г.
1.52527
1.56967
1.11518
12 август 2022 г.
1.52111
1.57040
1.11051
11 август 2022 г.
1.52609
1.57524
1.11445
10 август 2022 г.
1.52527
1.57357
1.11364
9 август 2022 г.
1.52410
1.56777
1.10931
8 август 2022 г.
1.51826
1.56267
1.10382
5 август 2022 г.
1.52169
1.56602
1.10643
4 август 2022 г.
1.51677
1.56457
1.10314
3 август 2022 г.
1.51700
1.56140
1.10361
2 август 2022 г.
1.52080
1.56643
1.10766
1 август 2022 г.
1.52310
1.56582
1.10726
29 юли 2022 г.
1.52475
1.56794
1.10720
28 юли 2022 г.
1.51551
1.56201
1.10282
27 юли 2022 г.
1.51646
1.56472
1.10559
26 юли 2022 г.
1.51058
1.55575
1.10050
25 юли 2022 г.
1.51872
1.56109
1.10594
22 юли 2022 г.
1.52217
1.56232
1.11033
21 юли 2022 г.
1.52866
1.56645
1.11422
20 юли 2022 г.
1.51461
1.55750
1.10921
19 юли 2022 г.
1.52244
1.56308
1.11190
18 юли 2022 г.
1.51510
1.55634
1.11069
Стани клиент на ПОД - Бъдеще
Call center - 0700 14 250
Пишете ни