A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
21 септемви 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53838
1.62351
1.14032

История на стойностите за един дял

Избери период:

От дата:
До дата:

История за периода: 21 август 2021 г. - 21 септемви 2021 г.

Дата
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
21 септемви 2021 г.
1.53838
1.62351
1.14032
20 септемви 2021 г.
1.53868
1.62536
1.14063
17 септемви 2021 г.
1.53915
1.62813
1.14109
16 септемви 2021 г.
1.53955
1.63174
1.14136
15 септемви 2021 г.
1.54054
1.63240
1.14290
14 септемви 2021 г.
1.54043
1.63194
1.14317
13 септемви 2021 г.
1.54221
1.63189
1.14420
10 септемви 2021 г.
1.54267
1.63284
1.14535
9 септемви 2021 г.
1.54371
1.63220
1.14584
8 септемви 2021 г.
1.54405
1.63397
1.14733
7 септемви 2021 г.
1.54561
1.63444
1.14849
3 септемви 2021 г.
1.54320
1.62929
1.14698
2 септемви 2021 г.
1.54640
1.63595
1.14895
1 септемви 2021 г.
1.54300
1.63479
1.14955
31 август 2021 г.
1.54415
1.63804
1.15037
30 август 2021 г.
1.54639
1.63743
1.15204
27 август 2021 г.
1.54464
1.63781
1.15163
26 август 2021 г.
1.54421
1.63718
1.15069
25 август 2021 г.
1.54708
1.63998
1.15298
24 август 2021 г.
1.54376
1.63423
1.15128
23 август 2021 г.
1.55017
1.64224
1.15596
Стани клиент на ПОД - Бъдеще
Call center - 0700 14 250
Пишете ни