Стойности за 1 дял за:
19 февруари 2018 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.45318
1.52230
1.04256
App Store Google Play Проверка на индивидуална осигурителна партида

Стойността на един дял на пенсионните фондове управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник "24 часа" на третия работен ден на следващия месец.

Стани клиент на ПОД - Бъдеще
История на стойностите за един дял
Call center - 0700 14 250