А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 1 март 2024 г.
Стойности за 1 дял
1 март 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.59752
» Универсален пенсионен фонд 1.60510
» Доброволен пенсионен фонд 1.18249

Стойността на един дял на пенсионните фондове управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник "24 часа" на третия работен ден на следващия месец.

Call center - 0700 14 250

Показатели

Средна номинална доходност

2018 - 2022 / 0.78%

Параметър\Година 2018 2019 2020 2021 2022
Номинална доходност [ % ] -1.88 3.38 0.23 4.82 -2.48
Стандартно отклонение [ % ] 3.77 3.5 3.71 3.7 4.51
Коефициент на Шарп * 1.076 0.187 1.436 *

Средна номинална доходност

2018 - 2022 / 0.28%

Параметър\Година 2018 2019 2020 2021 2022
Номинална доходност [ % ] -0.59 3.47 0.62 3.7 -5.52
Стандартно отклонение [ % ] 3.29 5.01 4.4 4.01 5.72
Коефициент на Шарп * 0.769 0.246 1.044 *

Средна номинална доходност

2018 - 2022 / 0.93%

Параметър\Година 2018 2019 2020 2021 2022
Номинална доходност [ % ] -0.49 2.62 1.03 7.18 -5.26
Стандартно отклонение [ % ] 6.72 5.09 4.64 5.42 5.67
Коефициент на Шарп * 0.591 0.322 1.414 *

Забележка:
Посочените по-горе резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи, като положителна доходност не е гарантирана.