Стойности за 1 дял за:
19 юли 2019 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.46989
1.52867
1.06410
App Store Google Play Проверка на индивидуална осигурителна партида

Стойността на един дял на пенсионните фондове управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник "24 часа" на третия работен ден на следващия месец.

Стани клиент на ПОД - Бъдеще
Ние мислим за своето бъдеще
История на стойностите за един дял

Топ оферти с клубна карта

Пълен списък и описание на ТОП ОФЕРТИТЕ може да видите във Вашия профил.

Call center - 0700 14 250