А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 15 юли 2024 г.
Стойности за 1 дял
15 юли 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.66428
» Универсален пенсионен фонд 1.65976
» Доброволен пенсионен фонд 1.22789

Стойността на един дял на пенсионните фондове управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник "24 часа" на третия работен ден на следващия месец.

Call center - 0700 14 250

Показатели

Средна номинална доходност

2019 - 2023 / 1.5%

Параметър\Година 2019 2020 2021 2022 2023
Номинална доходност [ % ] 3.38 0.23 4.82 -2.48 1.7
Стандартно отклонение [ % ] 3.5 3.71 3.7 4.51 5.96
Коефициент на Шарп 1.076 0.187 1.436 * *

Средна номинална доходност

2019 - 2023 / 1.05%

Параметър\Година 2019 2020 2021 2022 2023
Номинална доходност [ % ] 3.47 0.62 3.7 -5.52 3.28
Стандартно отклонение [ % ] 5.01 4.4 4.01 5.72 5.79
Коефициент на Шарп 0.769 0.246 1.044 * 0.014

Средна номинална доходност

2019 - 2023 / 1.6%

Параметър\Година 2019 2020 2021 2022 2023
Номинална доходност [ % ] 2.62 1.03 7.18 -5.26 2.85
Стандартно отклонение [ % ] 5.09 4.64 5.42 5.67 4.17
Коефициент на Шарп 0.591 0.322 1.414 * *

Забележка:
Посочените по-горе резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи, като положителна доходност не е гарантирана.