А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 юли 2024 г.
Стойности за 1 дял
11 юли 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.66462
» Универсален пенсионен фонд 1.66069
» Доброволен пенсионен фонд 1.22895

Корекция в стойностите на един дял на фондовете управлявани от "ПОД - Бъдеще"АД


Поради допусната техническа грешка при начиславяне на инвестиционната такса в УПФ и ППФ е извършена корекция в курса на счетоводните дялове за дата 05.01.2016 г.

Коригираните стойности са както следва.

УПФ БЪДЕЩЕ

Стара стойност - 1.44017

Коригирана стойност - 1.44019

 

ППФ БЪДЕЩЕ

Стара стойност - 1.38161

Коригирана стойност - 1.38162

 

Стойносттите за един дял на ДПФ БЪДЕЩЕ остават не променени.