А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 14 юни 2024 г.
Стойности за 1 дял
14 юни 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.64517
» Универсален пенсионен фонд 1.64463
» Доброволен пенсионен фонд 1.21302

Съобщение


"ПОД-Бъдеще" АД не е публикувало информация за постигната доходност и равнището на инвестиционния риск към 31.12.2021 г. на създадения на 21.09.2021 г. "Фонд за разсрочени плащания -Бъдеще" и „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии -Бъдеще“, създаден на 15.11.2021 г., поради факта, че нямат дейност една календарна година.