А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 19 април 2024 г.
Стойности за 1 дял
19 април 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.61658
» Универсален пенсионен фонд 1.61205
» Доброволен пенсионен фонд 1.19127

Съобщение


На 12.01.2023 г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви постигнатите инвестиционни резултати на пенсионните фондове за изминалия 24 – месечен период (30.12.2020 – 30.12.2022)  .
Годишната доходност на “ППФ -Бъдеще“ за периода е 1.11%, при средно претеглена доходност за пазара на професионалните пенсионни фондове в размер на (-2.13%). Постигнатата доходност на “ППФ -Бъдеще“ е по- висока и от обявената от Комисията за финансов надзор горна граница на доходността, която за професионалните фондове е 0.87%.
В тази връзка и на основание чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, и чл.4, ал. 3 от Наредба №12 на КФН на 13.01.2023 г. в “ППФ -Бъдеще“ е заделен резерв за гарантиране на минималната доходност в “ППФ -Бъдеще“, поради което стойността на един дял за 13.01.2023 г. в “ППФ -Бъдеще“ е намалена.