А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 26 септември 2023 г.
Стойности за 1 дял
26 септември 2023 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.48419
» Универсален пенсионен фонд 1.54170
» Доброволен пенсионен фонд 1.09909

Съобщение до осигурителните посредници на „ПОД – Бъдеще“ АД


Уважаеми осигурителни посредници,

С настоящето съобщение Ви информираме, че считано от 01.07.2020г. със Заповед №3/20.06.2020 на  изпълнителните директори на „ПОД-Бъдеще” АД,  дружеството прилага нови Общи условия към договорите за осигурително посредничество, относно комисионните възнаграждения.  Новите Общи условия се отнасят за сключени договори за осигурително посредничество влезли в сила след 01.07.2020 г.

При възникнали въпроси и нужда от допълнителна информация, моля използвайте актуалните контакти публикувани на адрес: https://www.budeshte.bg/ и/или осъществете директен контакт с Централно управление на „ПОД – Бъдеще“ АД:

гр. София, 1592

бул. "Христофор Колумб" 43, ет. 7, ляво крило
телефон: Тел: 0700 14 250

e-mail: office@budeshte.bg