А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 юли 2024 г.
Стойности за 1 дял
11 юли 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.66462
» Универсален пенсионен фонд 1.66069
» Доброволен пенсионен фонд 1.22895

„ПОД-Бъдеще” АД подписа първия си договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия


София, 18 ноември 2021 г. – Едно от утвърдените пенсионноосигурителни дружества в България - „ПОД - Бъдеще“ АД, което по данни на Комисията за финансов надзор, към края на месец юни управлява нетни активи на стойност над 459 млн. лв., и в чийто пенсионни фондове се осигуряват над 223 хил. души, днес подписа първия си пенсионен договор за пожизнена пенсия.

Г-жа Таня Христова от гр. София е сред първите клиенти на „ПОД - Бъдеще“ АД, упражнили правото си на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1. от Кодекса за социално осигуряване. “Обмислях много детайлно избора на продукта и взех решение след консултация с експертите на фонда”, сподели г-жа Христова днес при подписването на договора в офиса на Дружеството. Изпълнителният директор на пенсионното дружество, г-н Андрей Шотов лично я поздрави за избора, като й пожела здраве и дълголетие. 

Първият пенсионер с допълнителна пожизнена пенсия на „ПОД - Бъдеще“ АД има над 26 години стаж във финансовия сектор. Г-жа Таня Христова започва да се осигурява допълнително в универсалния пенсионен фонд на дружеството още през 2003 г. след лицензирането на “ДЗИ-Пенсионно осигуряване”, чийто правоприемник е „ПОД - Бъдеще“ АД. Регулярните вноски, които работодателите й превеждат и дългият период на допълнително осигуряване и позволяват да натрупа достатъчно средства, за да избере пожизнена пенсия с възможност за унаследяване. “Не се поколебах и продължих да се осигурявам в частния си фонд независимо, че имаше кампании срещу пенсионните дружества и призиви за прехвърляне на натрупаните средства в НОИ”, коментира още тя. По думите й дружествата предоставят достатъчно добри възможности за избор на продукт и всеки трябва да прецени кой е подходящия за него на база натрупаните средства и начина за изплащане на пенсията.

1dc0b46722b2c3da0765c6a789b3a0d6.jpg
9440893852a58f5160f1dc22cbaf53ed.jpg

За „ПОД - Бъдеще” АД 

ПОД - Бъдеще“ АД е една от утвърдените пенсионноосигурителни компании в България, правоприемник на регистрираното през 2003 г. „ДЗИ-Пенсионно Осигуряване“ АД. Притежава ЛИЦЕНЗИЯ № 01-ПОД/12.8.2003г. издадена от Комисията за финансов надзорза извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. Носител е на приза „Пенсионноосигурително дружество на годината 2018 и 2020 за най-динамично развитие в дейността си”. Дружеството е първото в сектора, което успешно интегрира технологията Evrotrust и дигитализира обслужването на осигурените лица, чрез мобилно приложение и дигитална платформа. Средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, и в интерес на осигурените лица. 

www.budeshte.bg